आइतबार, ०४ माघ २०७७

विचार

फलाम जस्तो मजबुत र आत्मविश्वासी ओली

सन्सारको हरेक मान्छेमा फरक फरक फरक गुण, अवगुण र क्षमता हुन्छ । त्यो क्षमता कहाँ कसरी कस्तो ठाउँमा सदुपयोग गर्ने भन्ने अन्योल भएमा मान्छेले आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गर्न सक्दैन । आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गर्नको लागि आत्मविश्वाससहितको आत्मबल हुनु जरुरी छ